Condoleren

Louage Maria

°1923 - +12/10/2018

Weduwe van Roger Guillemyn. Uitvaart donderdag 18 oktober 2018 om 10.30 uur in onze aula.

Rouwbetuiging nalaten


Zij die ons verlieten