Condoleren

Geldhof Daniel

°1943 - +05/11/2018

Weduwnaar van Viviane Corselis. Partner van Anne-Mie Verstraete. Uitvaart in beperkte kring.

Rouwbetuiging nalaten


Zij die ons verlieten