Wegwijzer bij overlijden

Bij een overlijden thuis moet men eerst de huisarts of de arts van wacht opbellen om het overlijden te laten vaststellen.
Vraag hem de nodige documenten ingevuld achter te laten (ook het attest voor crematie).
Zonder deze papieren kan de overledene niet overgebracht worden.

Eventueel familie of vrienden verwittigen en vragen of ze nog thuis afscheid van de overledene wensen te nemen.

Wanneer de dokter is langs geweest en de familie afscheid heeft genomen de uitvaartondernemer bellen 051 77 80 85. Wij doen dan het nodige om de overledene over te brengen naar het funerarium. Indien gewenst verwittigen wij ook de pastoor.

Ondertussen kan u de kledij klaarleggen die we dan meenemen om de overledene op te baren.

Samen met de documenten van de dokter ook de identiteitskaart, het rijbewijs en eventueel het trouwboekje van de overledene klaarleggen.

Bij een overlijden in een rust- en verzorgingstehuis staan we zowel overdag als ’s nachts ter beschikking.
In samenspraak met het personeel van het RVT doen we het nodige om de overledene zo vlug mogelijk over te brengen naar ons funerarium.

Wanneer iemand overlijdt in het ziekenhuis vraagt het personeel over het algemeen aan de familie welke begrafenisondernemer dient gecontacteerd te worden.
Heeft het overlijden ’s nachts plaatsgevonden, dan zal de onthaaldienst van het ziekenhuis ons daar pas de volgende morgen van op de hoogte brengen.
In dit geval nemen we zo vlug mogelijk contact op met de nabestaanden en brengen we zo vlug mogelijk de overledene over naar ons funerarium.
Onafhankelijk van de plaats van overlijden staan we steeds garant voor een vlugge service.


Zij die ons verlieten